+48 796 961 777        +48 531 331 137        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista używający kalkulatora

 

Obsługa księgowa nieruchomości

W ramach obsługi księgowej nieruchomości przede wszystkim prowadzimy ewidencję księgową i pozaksięgową, a także opracowujemy plany i sprawozdania finansowe. Ponadto w imieniu naszych zleceniodawców pozyskujemy dofinansowania, kredyty i pożyczki na określony cel. Oprócz tego wśród głównych usług świadczonych przez firmę wymienić można:

 • opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
 • szacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości i z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty),
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
 • opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego obejmującego:
  • wykazanie przychodów wraz z analizą ich pochodzenia,
  • wykazanie kosztów wraz z analizą ich powstawania,
  • wykazanie należności według poszczególnych dłużników,
  • wykazanie zobowiązań według poszczególnych wierzycieli,
  • wyliczenie wyniku finansowego,
  • wykazanie środków pieniężnych na koniec roku;
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie funduszy pomocniczych,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych,
 • uzyskanie NIP i REGON,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie kwestii związanych z księgowością. Możemy dokonać optymalizacji procesów księgowych. Wybór naszej firmy to wybór zespołu specjalistów, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z prowadzeniem księgowości.

 

 

Obsługa finansowa nieruchomości

Nasza firma w ramach obsługi księgowej nieruchomości świadczy również usługi z zakresu obsługi finansowej. Zajmujemy się pobieraniem opłat od najemców i kontrolowaniem należności. Rozliczamy dokonywane przez mieszkańców i użytkowników wpłaty oraz kalkulujemy zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego. Zajmujemy się prowadzeniem rozliczeń z dostawcami mediów i usługodawcami działającymi na rzecz Wspólnoty.

Zajmujemy się również windykacją należności. Naliczamy ustawowe (lub uzgodnione ze Wspólnotą) odsetki za zwłokę, wysyłamy upomnienia, doręczamy wezwania płatnicze dłużnikom i – jeśli to konieczne – dochodzimy należności na drodze sądowej.

 

Mężczyzna pracujący w biurze